Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu powstała w 1948 r i pierwszym jej kierownikiem była aż do 1970 roku Pani Krystyna Pietrzyk.
Pierwotne pomieszczenie biblioteczne było małe i skromne, a znajdowało się w budynku prywatnym pana Charchali. Istniała już wówczas pierwsza filia biblioteki w Pławniowicach, którą od 1948 prowadziła P. Józefa Brześ. Z biegiem lat przybywało woluminów jaki i osób nimi zainteresowanych i tak na koniec 1956 roku stan wynosił 3499 tomów. Liczba czytelników  wynosiła  wówczas 171 osób  z czego połowę stanowiła  młodzież. Biblioteka czynna była wówczas 2 razy w tygodniu przez 2 godziny. W związku z systematycznym wzrostem liczby książek i czytelników i to pomieszczenie okazało się niewystarczające dla potrzeb mieszkańców.
Władze gromadzkie poczyniły starania o zmianę lokalu.
W 1956 roku biblioteka zostaje przeniesiona do budynku, gdzie uprzednio znajdował się sklep.
W 1965 roku księgozbiór biblioteki wynosił 4007 woluminów, liczba zarejestrowanych czytelników wynosiła 285.
W 1966 roku w pomieszczeniach będących w gestii Wydziału Zdrowia w Pyskowicach powstaje filia w Bojszowie, którą prowadzi do 1976 roku pani Gertruda Szyma, od 1977 do 2007 roku P. Stefania Twardoń.
W tym samym roku powstaje filia w Poniszowicach, którą prowadzi na początku P. Jadwiga Malcherek.
Po wypowiedzeniu umowy najmu w 1970 roku zaistniała potrzeba zmiany lokalu. Ponieważ oddano do użytku nowy Ośrodek Zdrowia, władze gminne podjęły decyzję dotyczącą zmiany usytuowania biblioteki. W tym roku kierownikiem biblioteki zostaje P. Jadwiga Klobuca, pełniąca te funkcję do 1978 roku.
Pomieszczenia używane dotąd przez dentystę ( gabinet i poczekalnia) zostały przekazane bibliotece.
 Na koniec 1971 roku biblioteka miała zarejestrowanych 308 czytelników ,zaś stan księgozbioru wynosił 5623 tomy, pracowano 3 razy w tygodniu przez 3 godziny. W 1978 roku nowym kierownikiem zostaje Pani Teresa Marek, zarządzająca biblioteką przez kolejne 24 lata. Od 1978 roku zaczęto pracować w pełnym wymiarze godzin tj. na całym etacie. Po 12 latach tj. w 1983 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała nowy lokal o 2 pokojach w pałacu rodziny von Ruffer –Rother z 1860 r., gdzie mieściła się także szkoła podstawowa. W 2002 roku na emeryturę odchodzi dotychczasowa kierowniczka biblioteki P. Teresa Marek a obowiązki dyrektora przejmuje P. Łucja Wyciślok, zaś w latach 2003-2006 zarządza biblioteka Pani Zuzanna Wollek, która doprowadza do zmiany niekorzystnej sytuacji lokalowej dokładając starań ,by otrzymać nowe, funkcjonalne pomieszczenia. W 2004 roku biblioteka otrzymuje z programu Ikonka pierwsze trzy komputery, umożliwiając dostęp do Internetu czytelnikom. W 2006 roku zapada decyzja władz  samorządowych o przyznaniu instytucji samodzielnego lokalu po Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudzińcu.  W tym samym roku z przyczyn ekonomicznych zamyka się filię biblioteki w Pławniowicach ,tworząc punkt biblioteczny przy szkole podstawowej. Biblioteka Centralna otrzymuje w użytkowanie budynek o powierzchni 117 m, częściowo wyremontowany, gdzie urządza się wygodną i przestronną czytelnię, wypożyczalnię dla dzieci i dorosłych oraz dział gromadzenia i opracowywania, będący jednocześnie gabinetem dyrektora i księgowego biblioteki. W wyniku przeprowadzonego konkursu w lutym 2007 roku dyrektorem zostaje Sylwia Welik W maju tego roku zmienia adres filia w Bojszowie, znacznie polepszają się warunki lokalowe, gdyż przeniesiono filię do budynku szkoły podstawowej , prowadzi do niej niezależne wejście.  W tym samym roku na emeryturę odchodzi Stefania Twardoń a jej miejsce zajmuje P. Barbara Kłos-bibliotekarz z tytułem starszego kustosza. Filia zyskuje nie tylko przez wiedzę merytoryczną bibliotekarza, jego zapał i zamiłowanie do książek ale i standard placówki, do której jeszcze w tym roku doprowadza się łącze internetowe i tworzy dwa stanowiska komputerowe dla czytelników. W kwietniu 2008 roku po likwidacji GCI Biblioteka otrzymuje 7 dodatkowych komputerów, dzięki czemu skomputeryzowane  zostają wszystkie filie ,posiadają dostęp do internetu umożliwiający czytelnikom korzystanie z zasobów sieciowych. Zapada decyzja o zmianie godzin pracy biblioteki. Aby maksymalnie udogodnić dostęp czytelnikom, jest ona czynna również w sobotę czyli 6 razy w tygodniu. Przeprowadza się również częściowy remont czytelni, pełniącej również rolę pracowni komputerowej ,na co pozyskuje się dodatkowe środki z urzędu Gminy w postaci dotacji podmiotowej. Wprowadza się usługi kserograficzne oraz możliwość uzyskania wydruków komputerowych. W 2008 roku lustracji poddana zostaje filia w Rudnie. Wydana zostaje opinia specjalisty BHP o konieczności zamknięcia filii powodu brak ogrzewania, dostępu do wody i toalety.
Pada propozycja przekazania części księgozbioru szkole podstawowej w Rudnie ,której biblioteka służyć będzie mieszkańcom poprzez dodatkowe godziny pracy bibliotekarza szkolnego.
W 2010 roku biblioteka nasza skupia 1057 czytelników i posiada 23 530 woluminów, wstępuje do Programu Rozwoju Bibliotek otwierając tym samym szanse na dalsze doskonale zawodowe personelu oraz zdobywanie środków wspomagających kolejne pozytywne zmiany.

Fot. Przed obecnym budynkiem biblioteki

 

Najważniejsze działania biblioteki z ostatnich 5 lat z zakresu promocji czytelnictwa:

 1. Spotkania z pisarzami:  Arkadiusz Niemirski, Robert Karwat ,Krzysztof Kamiński, poetka Sylwia Sikora
 2. Wystawy: wystawa prac malarskich osób malujących ustami i nogami  zrzeszonych w stowarzyszeniu AMUN, wystawa prac malarskich pacjentów warsztatów terapii zajęciowej przy szpitalu w Toszku, wystawa witraży i rękodzieła uczestników terapii zajęciowej „Tęcza” w Pyskowicach, wystawa poświęcona Karolowi Szymanowskiemu
 3. Konkursy dla najmłodszych m.in. literackie, plastyczne, informatyczne

 

Fot. Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim

 

Fot. Spotkanie autorskie z Robertem Karwatem

Fot. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kamińskim

 

Informacja o cyklicznych imprezach realizowanych w bibliotece:

 1. Czytamy razem: całoroczna impreza propagująca czytelnictwo wśród dzieci, środy i piątki w godzinach 13.30 do 14.30
 2. Ferie w Bibliotece- zajęcia dla wszystkich chętnych spędzających ten czas w miejscu zamieszkania oraz gości odwiedzających naszą gminę w tym okresie.
 3. Tydzień Bibliotek – staramy się, aby każdy znalazł coś dla siebie więc spotkania dla najmłodszych pt: Czytanie łączy pokolenia” ,wystawy, wieczory autorskie
 4. Bibliolato- coroczna impreza ciesząca się ogromną popularnością, tworzona we współpracy ze sponsorami, instytucjami taki jak : GOK,OPS, Rady Sołeckie, Nadleśnictwo, organizowana pod różnymi nazwami w tym Bibliolato od 2007 roku

 

Fot. Spotkanie z leśniczym

Fot .Bibliolato-wycieczka do Tworogu

 

Fot. Zabawy wakacyjne i rozdanie naród przez Wójta Krzysztofa Obrzuta

Informacja o 3 największych sukcesach i osiągnięciach biblioteki:

 1. Komputeryzacja i podłączenie do Internetu centrali Biblioteki oraz filii.
 2. Stworzenie lokalnej grupy przedsiębiorców wspierających finansowo naszą działalność
 3. Zmiana lokalu biblioteki centralnej na samodzielny oraz przeniesienie filii w Bojszowie do budynku szkoły, dokąd prowadzi niezależne wejście, znaczna poprawa warunków zarówno dla bibliotekarzy jak i czytelników.
 4. Przystąpienie do PRB i korzyści z tym związane ( m.in. otrzymanie darmowego oprogramowania komputerowego o wartości ok. 38 tys. zł., refundacja kosztów korzystania z Internetu oraz podłączenia filii do sieci drogą radiowa).

Fot. Największe wyróżnienie dla dyrektora-dyplom z podziękowaniem przygotowany przez dzieci

 

Atuty biblioteki:
Centralna biblioteka bardzo dobrze usytuowana, w pobliżu szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole, dogodny dojazd, dobre oznakowanie.
Ponadto wykonywanie usług dla mieszkańców typu : kserowanie, skanowanie, drukowanie, dobra współpraca z władzami, ze szkołami, przedszkolami, sołtysami i radnymi, pozyskiwanie zbiorów z Bibliotek likwidowanych m.in. Instytutu Metali Nieżelaznych,  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Newsweek Polska, akcja „Książek paka dla przedszkolaka”, czyli dostarczanie książek do przedszkoli, gdzie nie ma filii bibliotecznych oraz „ Książka na telefon” – dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych – dowozimy do domu zarówno książki jak i prasę.
Atutem jest również kadra bibliotekarska w skład której wchodzą osoby z wykształceniem wyższych bibliotekarskim- łącznie trzy osoby w tym jedna z tytułem starszego kustosza bibliotecznego, jedna osoba z wykształceniem średnim.

 

 

 

 

Aktualne dane teleadresowe:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu
Ul. Gliwicka 3 44-160 RUDZINIEC
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filia w Poniszowicach
Ul. Parkowa 11
44-160 Rudziniec