Na dzień 31.12.2019 roku w naszej Bibliotece zarejestrowanych było 1543 czytelników

 z czego w Bibliotece Centralnej w Rudzińcu: 1055

              w Filii w Poniszowicach:   488

         

 

według wieku czytelnicy dzielili się następująco:

do lat 5:                           138 czytelników

w przedziale od 6-12 lat: 251 czytelników

w przedziale od 13-15 lat:   129 czytelników

w przedziale od 16-19 lat:  108 czytelników

w przedziale od 20-24 lat:  134 czytelników

w przedziale od 25-44 lat: 427 czytelników

w przedziale od 45-60 lat: 214 czytelników

powyżej 60 lat: 142 czytelników