Drodzy Czytelnicy!
W związku z ogłoszonymi w całym kraju od dnia 20 marca 2021 nowymi obostrzeniami, zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wcześniejsze, telefoniczne lub mailowe umawianie się w bibliotece po odbiór konkretnej pozycji📚.
Bardzo to nam usprawni pracę i pozwoli na wzmocnienie rygorów bezpieczeństwa dla nas wszystkich👥💪✌.
Prośba dotyczy każdej agendy wchodzącej w skład naszej placówki, również filii w Poniszowicach - jeden kontakt telefoniczny: 32/230 86 75.
Dbajcie o siebie i najbliższych!🤗👍

 

V Ogólnopolskie Czytanie JeżycjadyHej! Hej! Wszyscy fani książek📚 Małgorzaty Musierowicz!
1 marca ⏰ruszamy z V akcją Ogólnopolskiego Czytania
JEŻYCJADY!🦔🦔🦔
Zabawa zapowiada się znakomicie!
Zapraszamy wszystkie chętne osoby, chcące podzielić się z nami krótkim nagraniem filmowym🎥 wybranego fragmentu książki o siostrach👩‍❤️‍👩 Borejko, do zgłaszania się osobistego, telefonicznego lub mailowego.
Wiek nie gra roli, bawimy się wszyscy!👫🍀👬
Zmontowane filmiki będą udostępnione na naszej stronie www oraz na profilu FB oraz na stronie wydawnictwa Akapit Press.
Chętnie pomożemy technicznie w montażu ⚒ nagrania, osobom, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w akcji🙂🙃 🎬⚙️

W ramach Cyklu Imprez Nieprzetartego Szlaku

 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice  ADAMA NEUMANNA

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym o tematyce „Marzenia” wpisującym się w działania Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku, który od 31 lat organizuje wydarzenia artystyczne, których bohaterami są niepełnosprawni twórcy z wielu krajów.

 

W minionych latach wielokrotnie idee Nieprzetartego Szlaku obecne były w twórczych działaniach na Śląsku. Po raz kolejny w Gliwicach w kwietniu 2021 roku będziemy mieli okazję podziwiać prace plastyczne autorstwa artystów z niepełnosprawnościami w różnym wieku, bowiem do konkursu zapraszamy: dzieci i młodzież szkół specjalnych, klas integracyjnych, uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy a także innych placówek. Zapraszamy również niepełnosprawnych twórców realizujących swoje pasje w zaciszu domowym.

 

Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach, a w trakcie uroczystego wernisażu nagrodzeni twórcy otrzymają dyplomy, upominki oraz pamiątkowe statuetki.

 

Nagrodzone prace będą również eksponowane w dniach 27-30 maja 2021 roku na wystawie towarzyszącej Międzynarodowym Spotkaniom Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie.

 

W organizacji konkursu uczestniczą: Warsztaty Terapii Zajęciowej TĘCZA przy Fundacji Różyczka w Gliwicach, Centrum Handlowe FORUM w Gliwicach, Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach.

 

 

Zapraszamy do udziału

 

 

Koordynator Konkursu

Wojciech Kotylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regulamin Konkursu Plastycznego „Marzenia”

 

 

 1. Organizatorami Konkursu Plastycznego Marzenia są:

Warsztaty Terapii Zajęciowej TĘCZA przy Fundacji Różyczka w Gliwicach,

Międzynarodowy Nieprzetarty Szlak, Centrum Handlowe FORUM w Gliwicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach.

 

 1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej osób z niepełnosprawnościami oraz prezentacja ich dorobku artystycznego szerszej publiczności.

 

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów Przedszkoli i Szkół Specjalnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i innych placówek zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na wiek) oraz twórców indywidualnych.

 

 1. Treść pracy powinna odpowiadać tematyce konkursu: MARZENIA

 

 1. Technika prac: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane. Z uwagi na warunki

ekspozycji nie przyjmujemy prac przestrzennych. Preferujemy indywidualną formę pracy.

 

 1. Prace powinny być oprawione oraz zaopatrzone w DWIE METRYCZKI (załącznik 1). Jedna metryczka powinna być trwale umieszczona z tyłu pracy. (Mile widziana estetyczna oprawa: ramka, antyrama z pleksi, passepartout itp.) ułatwiająca ekspozycję. Prosimy nie oprawiać prac w szkło!

 

 1. Konkurs podzielony został na dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnościami ruchowowymi (bądź inny rodzaj) oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podziału dokonano, aby dać szansę zarówno jednej jak i drugiej grupie podczas oceny prac przez Jurorów, zależy nam aby nikt nie został pokrzywdzony. W związku z tym prosimy o adnotację w Karcie zgłoszenia związaną z rodzajem niepełnosprawności. Wiadomość ta będzie pomocna jedynie Jurorom i nie będzie dołączona do opisu prac oraz nie będzie udostępniona nikomu poza Jury. Jury w ocenie będzie kładło szczególny nacisk na samodzielność wykonanych prac. Zależy nam bowiem na prawdziwym rozwoju osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Prace konkursowe wraz z metryczką oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych należy przesyłać do 17 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście na adres: Warsztaty Terapii Zajęciowej TĘCZA, 44-109 Gliwice, ul. Fiołkowa 24.

 

 1. Uroczyste otwarcie wystawy wybranych prac plastycznych oraz nagrodzenie autorów odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 w galerii Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach.

 

 1. Autorzy nagrodzonych prac zostaną o tym fakcie odpowiednio wcześniej powiadomieni przez organizatorów.

 

 1. Prace ocenione zostaną przez profesjonalne Jury:

 

Dorota Soilam – psycholog, kierownik WTZ Tęcza Gliwice, prezes Fundacji Różyczka

Jolanta Świątkiewicz – plastyk, ikonograf, wykładowca Śląskiej Szkoły Ikonograficznej

Sebastian Michałuszek – pedagog, plastyk, dyrektor MDK w Gliwicach

 

 1. Poprzez nadesłanie prac do konkursu uczestnik, ewentualnie jego opiekun, wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu,
  • bezpłatne opublikowanie na stronie internetowej organizatorów danych uczestnika, oraz zdjęcia wyróżnionej pracy,
  • bezpłatne publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych w prasie i wydawnictwach pokonkursowych.

 

 1. Nagrodzone prace również zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej festiwalowi: XXXI Międzynarodowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku, które odbędą się w dniach 27-30 maja 2021 r. w Lublinie.

 

 1. Prace dostarczone na konkurs można będzie odebrać do końca czerwca 2021 roku w siedzibie WTZ TĘCZA w Gliwicach przy ul. Fiołkowej 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub na prośbę zgłaszającego zostaną odesłane na adres placówki „na koszt odbiorcy”. Nieodebrane prace „przejdą” na własność organizatorów.

 

 1. W sprawach organizacyjnych konkursu prosimy dzwonić: Wojciech Kotylak, WTZ Tęcza Gliwice 32 / 238 22 05 lub 662 263 455

 

 

Koordynator Konkursu

Wojciech Kotylak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub danych mojego dziecka 

w tym: wizerunku, wypowiedzi, imienia i nazwiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych na potrzeby konkursu plastycznego organizowanego w 2021 roku w Gliwicach. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Różyczka z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. („Administrator”).

 

 1. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości udziału uczestnika konkursu.

 

 1. Dane osobowe są zbierane celem organizacji konkursu

 

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane na potrzeby konkursu, a po jego zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa.

 

 1. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

 

 1. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu konkursu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad archiwizacji.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

                                                                                  …..........................................................

                                                                                                       podpis

Załącznik 1

Metryczka

 

Prosimy wypisanie metryczki  WYRAŹNIE - CZYTELNIE!

 

Praca powinna być zaopatrzona w dwa egzemplarze, w tym jeden trwale umieszczony z tyłu pracy.

 

 

Konkurs Plastyczny „MARZENIA” Gliwice – Lublin 2021 rok

 imię i nazwisko autora pracy

 

 

 

 

Tytuł pracy

/ technika

 

 

 

 

Wiek autora  

/ rodzaj niepełnosprawności*

 

         /   R       I

Imię i nazwisko opiekuna / telefon

 

 

……………………………………………………………………………

 

 

 

 

Nazwa i adres placówki, e-mail, telefon

 

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

 

 

 

Telefon kontaktowy w sprawie konkursu

 

 

*właściwe zakreślić

 

 

 

Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą integralną część regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wypowiedzi, imienia  i nazwiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu plastycznego „Marzenia”. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie mojego wizerunku na potrzeby organizacji i rozreklamowania konkursu plastycznego „Marzenia”.

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie kopii mojej pracy konkursowej przez organizatorów konkursu plastycznego „Marzenia”.

 

 

Miejscowość, data oraz podpis uczestnika / opiekuna prawnego* 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

*właściwe zakreślić

 

 Konkurs MDK w Gliwicach

Podkategorie