Sponsorzy

Sponsorzy 2018:

- Agromas Sierakowice,
- Danish Farming Consultants Sp. z o.o.
- IT&T Rudno,
- Nadleśnictwo Rudziniec,
- Radny Powiatu Gliwickiego; Józef Kruczek,
- Piekarnia Max Grażyna Makselon.

Polska Bibliografia Literacka

PBL

Bezpłatna lektura cyfrowego wydania Gazety Wyborczej
dla użytkowników Biblioteki
w Rudzińcu!

Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu zainteresowani bezpłatnym korzystaniem z wersji cyfrowej Gazety Wyborczej, proszeni są o zgłoszenie się do Biblioteki, celem otrzymania loginu oraz hasła do portalu.

Kompetencje cyfrowe – szansa na bezpłatne szkolenie!

 

Fundacja Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, składa wniosek w konkursie unijnym – projekt 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór) Polska Cyfrowa. Realizacja projektu planowana jest na okres 01.2018 do 12.2020. Projekt jest skierowany głównie do osób 65+ z terenu województwa śląskiego. W ramach projektu uczestnicy odbędą cykl 15 bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, m.in. obsługa tabletu, korzystanie z Internetu, obsługa komunikatorów internetowych, korzystanie z usług medycznych online, bankowość elektroniczna, itp. Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w 3 spotkaniach animacyjnych, podczas których będą wykorzystywać zdobyte umiejętności np. poprzez przygotowywanie albumów elektronicznych (foto książki). Uczestnicy w ramach szkoleń otrzymają również dodatkowe materiały pomocnicze w tym podręcznik. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli do dyspozycji tablety, drukarki i aparaty cyfrowe, których obsługi będą się uczyli i z których będą intensywnie korzystać. 
W ramach organizowanych szkoleń uczestnicy będą mieli zapewniony catering oraz zwrot kosztów dojazdu, (jeśli szkolenia będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).

Wszystkie osoby zainteresowane z terenu Gminy Rudziniec, szczególnie w wieku 65+ zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, ul. Gliwicka 3,

tel. 32/230 86 75 Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 r.

z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji decydować będzie kolejności zgłoszeń

FISZKA PROJEKTOWA <<<

 

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
1
1
2
2
3
3

Comiesięczne spotkanie z najmłodszymi czytelnikami naszej Biblioteki  w przedszkolu w Rudnie w ramach akcji Książek Paka dla Przedszkolaka

28,15,0,50,1
25,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,0,0,0,30,10,5,0,0,0,10,0,1
IMG_0955.JPG
IMG_0955.JPG
IMG_0964.JPG
IMG_0964.JPG
IMG_0970.JPG
IMG_0970.JPG
IMG_0972.JPG
IMG_0972.JPG
IMG_0975.JPG
IMG_0975.JPG
IMG_0979.JPG
IMG_0979.JPG
IMG_0982.JPG
IMG_0982.JPG
IMG_0989.JPG
IMG_0989.JPG

W dniach od 16 do 27 stycznia w Bibliotece Publicznej w Rudzińcu odbywały się zajęcia feryjne, w których uczestniczyły dzieci od 5 do 12 lat. Zajęcia przeprowadzane były w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11- 13.

Zbliżające się dni babci i dziadka przypadające jak zwykle w środku zimy, stały się dla dzieci doskonałą motywacją do ocieplenia zimowej aury gorącymi uczuciami i własnoręcznie wykonanymi upominkami dla dziadków. Przy tej okazji korzystano ze zbiorów znajdujących się w naszej bibliotece. Na podstawie książki „Origami wycinaj składaj baw się!” wnukowie przygotowali tradycyjne laurki, bukieciki z wykorzystaniem materiałów recyclingowych. Nie zabrakło też słodkich ciasteczek i serduszek  dekorowanych specjalnie na tę okazję.

Podczas dwóch spotkań dzieci uczestniczyły w zajęciach opartych na Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni HIP ( Heroic Imagination Project). Spotkania prowadził certyfikowany Nauczyciel Edukacji HIP. HIP to wyjątkowy na skalę światową program edukacyjny, który powstał w oparciu o dokonania naukowe jednego z najbardziej znanych współczesnych psychologów – Profesora Philipa Zimbardo.

W trakcie zajęć dzieci uczyły się działania w sytuacjach, gdy dzieje się coś złego. Dowiedziały się, kto może zostać bohaterem i że bohater to ktoś, kto angażuje się na rzecz ważnych spraw dotyczących siebie i innych. Robi to jednak w mądry i bezpieczny sposób.

Ogromną fascynację dzieci wzbudziła Eksperymentalna Akademia Młodych Czytelników a próby badawcze młodych naukowców dotyczyły właściwości substancji i ich przemian. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadki matematyczno-logiczne z wykorzystaniem bezpiecznych zapałek.

Na zakończenie przygotowano małe co nieco, przy którym  każdy mógł najeść się do syta.