Sponsorzy

Sponsorzy 2018:

- Agromas Sierakowice,
- Danish Farming Consultants Sp. z o.o.
- IT&T Rudno,
- Nadleśnictwo Rudziniec,
- Radny Powiatu Gliwickiego; Józef Kruczek,
- Piekarnia Max Grażyna Makselon.

Polska Bibliografia Literacka

PBL

Kompetencje cyfrowe – szansa na bezpłatne szkolenie!

 

Fundacja Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, składa wniosek w konkursie unijnym – projekt 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór) Polska Cyfrowa. Realizacja projektu planowana jest na okres 01.2018 do 12.2020. Projekt jest skierowany głównie do osób 65+ z terenu województwa śląskiego. W ramach projektu uczestnicy odbędą cykl 15 bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, m.in. obsługa tabletu, korzystanie z Internetu, obsługa komunikatorów internetowych, korzystanie z usług medycznych online, bankowość elektroniczna, itp. Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w 3 spotkaniach animacyjnych, podczas których będą wykorzystywać zdobyte umiejętności np. poprzez przygotowywanie albumów elektronicznych (foto książki). Uczestnicy w ramach szkoleń otrzymają również dodatkowe materiały pomocnicze w tym podręcznik. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli do dyspozycji tablety, drukarki i aparaty cyfrowe, których obsługi będą się uczyli i z których będą intensywnie korzystać. 
W ramach organizowanych szkoleń uczestnicy będą mieli zapewniony catering oraz zwrot kosztów dojazdu, (jeśli szkolenia będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).

Wszystkie osoby zainteresowane z terenu Gminy Rudziniec, szczególnie w wieku 65+ zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, ul. Gliwicka 3,

tel. 32/230 86 75 Termin przyjmowania zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 r.

z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji decydować będzie kolejności zgłoszeń

FISZKA PROJEKTOWA <<<