Sponsorzy

Bezpłatna Gazeta

 

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników
dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki

 

Polska Bibliografia Literacka

PBL

Gorąco polecamy znakomitą publikację stanowiąca historyczno-albumowy dokument dotyczący sołectwa Rudno.
Cudowne, stare zdjęcia z bardzo ciekawymi opisami,mnóstwo nazwisk mieszkańców, których potomkowie po dziś dzień żyją m.in na rudzinieckiej  ziemi.
Może i ktoś z Was znajdzie tutaj swoich przodków?
Książka wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno ze środków własnych oraz dotacji Urzędu Gminy w Rudzińcu nakładem 500 egzemplarzy.
Można wypożyczać w naszej Bibliotece a także zakupić jako wspaniałą pamiątkę poprzez Stowarzyszenie w Rudnie.
Rudno obraz tamtych lat - książka