Pomimo wielu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa w naszym kraju, która uniemożliwia spotkania w szerszym gronie, paradoksalnie mamy więcej czasu dla siebie, naszych bliskich i rodziny. Stwarza to wiele możliwości promowania tego, co w życiu człowieka jest najważniejsze – miłości i radości czerpanej z życia rodzinnego i jego lokalnej historii.

Dlatego, aby wzmocnić rodzinne wspólnoty, podkreślić, że to w rodzinie dajemy sobie wsparcie, udzielamy pomocy i pokonujemy problemy, nie rezygnujemy z organizacji 13. Metropolitalnego Święta Rodziny. Chcemy zaproponować w miejsce imprez kulturalnych i sportowych, rodzinną wycieczkę w przeszłość, organizując Metropolitalny Konkurs Literacki, którego hasłem jest „Rodzina przestrzenią spotkania”.

Jest to konkurs na krótki tekst prozatorski, dotyczący historii rodzinnych związanych z naszymi małymi ojczyznami. Teksty wyłonione w  konkursie znajdą się w książce, która zostanie wydana w przyszłym roku we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
Liczymy na zaangażowanie wszystkich miast i instytucji funkcjonujących w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a 13. Metropolitalne Święto Rodziny będzie świętem wielkiej, samorządowej rodziny.

https://www.biblioteka.zabrze.pl/2020/05/13-metropolitalne-swieto-rodziny-metropolitalny-konkurs-literacki/

W tym roku 13. Metropolitalnemu Świętu Rodziny będzie po raz pierwszy towarzyszyć Metropolitalny Konkurs Literacki, odbywający się pod patronatem honorowym Arcybiskupa Wiktora Skworca – Metropolity Katowickiego i Biskupa Jana Kopca – Ordynariusza Gliwickiego.