Na dzień 31.12.2011 roku w naszej Bibliotece zarejestrowanych było 1020 czytelników

 z czego w Bibliotece Centralnej w Rudzińcu: 638

              w Filii w Poniszowicach:   240

              w Filii w Bojszowie:         142

 

według wieku czytelnicy dzielili się następująco:

do lat 15:                            331 czytelników

w przedziale od 16-19 lat: 143 czytelnikow

w przedziale od 20-24 lat:   98 czytelników

w przedziale od 25-44 lat:  257 czytelników

w przedziale od 45-60 lat:  139 czytelników

powyzej 60 lat:                   52 czytelników